průmyslové stavby

PŘÍSTAVBA VÝROBNÍHO ZÁVODU WESTVACO SVITAVY

Studie, realizační projekty
Stavební a technologické části
2005 - 2010