průmyslové stavby

VÝROBNÍ A SKLADOVÝ OBJEKT - HRADEC KRÁLOVÉ

Studie - 2012
Projekt pro územní řízení - 2012
Projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele stavby - 2012