zastřešení sportovních ploch typovými konstrukcemi

Typová víceúčelová hala s rozponem 25m pro normové zatížení sněhem do 100kg/m2