zastřešení sportovních ploch typovými konstrukcemi

Typová tenisová hala s rozponem 37m pro normové zatížení sněhem nad 100kg/m2