zastřešení sportovních ploch typovými konstrukcemi

Typová tenisová hala s rozponem 36m pro normové zatížení sněhem do 150kg/m2

Tenisová hala se třemi kurty a prostorem pro hygienické a provozní zázemí