zastřešení sportovních ploch typovými konstrukcemi

Typová tenisová hala s rozponem 18m pro normové zatížení sněhem do 100kg/m2