SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK

Nabízíme zpracování odborného posudku denního osvětlení, proslunění bytů a oslunění venkovních zařízení pomocí 3D výpočetních programů Astra MS.

Studie denního osvětlení zahrnuje

  • výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů, rodinných domů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly apod.)

Studie zastínění a oslunění zahrnuje

  • stanovení proslunění bytů, popř. výpočet doby oslunění obytných místností
  • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu - studie zastínění domu a pozemku

Požadavky na úroveň denního osvětlení, dobu oslunění a proslunění jsou závazné podle vyhlášky č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu v návaznosti na normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor a ČSN 73 4301 Obytné budovy. Studie denního osvětlení a studie doby oslunění se zpravidla zpracovává k vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení pro obytné budovy i pro budovy v sektoru služeb nebo průmyslu.