sportovní stavby

VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL „TUŽME SE“ V BROUMOVĚ

Studie, projekt pro územní řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení
2006 - 2007