sportovní stavby

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA A ZIMNÍ STADION VE VYSOKÉM MÝTĚ

Studie, projekt pro územní řízení a projekt pro stavební řízení
Spolupráce Ing. Arch. Alexander Wagner
2004 - 2005