sportovní stavby

SPORTOVNÍ AREÁL V BERNARTICÍCH

Studie, projekt pro územní řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení
2006 - 2007