sportovní stavby

SPORTOVNÍ AREÁL BAVLNA V HRADCI KRÁLOVÉ

Změna projektu pro územní řízení, projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele stavby
Studie a návrh stavby Ing. Arch. Tomáš Vymetálek
2009 - 2010