sportovní stavby

ŠKOLNÍ ATLETICKÉ HŘIŠTĚ V BROUMOVĚ

Studie, dokumentace ke stavebnímu řízení a výběru dodavatele stavby
2009