stavby pro bydlení

RODINNÝ DŮM - SMIŘICE

2013 Projektová dokumentace
Ve spolupráci s Ing.arch. Vladimírem Lavríkem