obytné zóny, infrastruktura

REKONSTRUKCE ŠVESTKOVÉ ULICE V HOŘICÍCH

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A INFRASTRUKTURA
Projekt pro provedení stavby
2008