průmyslové stavby

MONTÁŽNÍ HALA - HRADEC KRÁLOVÉ

Studie - 2011
Projekt pro územní řízení - 2012
Projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele stavby - 2012