obytné zóny, infrastruktura

LOKALITA RD V PRAZE PITKOVICÍCH

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Dokumentace pro územní řízení
2008