ADONIS PROJEKT spol. s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 620 24 477


Společnost ADONIS PROJEKT spol. s.r.o. byla založena v roce 1994. Předmětem naší činnosti je zpracovávání architektonických studií, investičních záměrů, projektových dokumentací, rozpočtování staveb a příprava podkladů pro výběrová řízení.

Kromě vlastní projektové a inženýrské činnosti nabízíme a zajišťujeme pro naše klienty komplexní zajištění přípravných prací - geodetické služby, hydrogeologické průzkumy, radonové průzkumy, ekologické posudky včetně posudků EIA a další nutné činnosti, spojené s přípravou a realizací staveb.

Vlastními pracovníky provádíme i související inženýrské práce spojené s povolováním staveb, včetně autorského dozoru a technického dozoru investora v průběhu stavby.

Naše realizované občanské stavby, průmyslové a technologické stavby, sportovní stavby, tenisové haly, víceúčelové sportovní haly, sportovní areály, jsou naší vizitkou profesionálního a korektního přístupu k zákazníkům.

Team ADONIS PROJEKT

Team ADONIS PROJEKT